banner
None

TƏRKİBİ

  • Spiked Energy Blend 160mg
  • Amino Blend With Sustamine 5000mg
  • Serving Size 1 Scoop (7g)
Animal Spiked Amino (210g)
45.00 AZN
None

TƏRKİBİ

  • Glutamine 6.5g
BPI Best Glutamine
45.00 AZN
None

TƏRKİBİ

BSN Amino X30
35.00 AZN
Geri Səhifə 1 / 7. İrəli

Amin turşuları nədir

Canlı orqanizmlərdə aminturşular zülalların və digər bioloji mühüm birləşmələrin biosintezində istifadə edilir. Bakteriyalar və bitkilər bütün lazım olan aminturşuları bəsit maddələrdən sintez etmək qabiliyyətinə malikdir. Lakin bəzi canlı orqanizmlərdə və insanda bir sıra aminturşular sintez oluna bilmir, ona görə də onlar orqanizmə qida ilə daxil olmalıdır. Elə bu baxımdan amin turşular 2 qrupa bölünür:

1.Əvəzolunan amin turşuları 2.Əvəzolunmayan amin turşuları  

Əvəzolunmayan amin turşularına aiddir: - Lizin - Metionin - Fenilalanin - Triptofan - Leysin - İzoleysin - Treonin - Valin - Histidin

Əvəzolunan amin turşularına aiddir: alanin, asparaqinin , qlutamin, qlisin, prolin, serin, tirozin, sistin, sistein, qlikol.

Qəbul edildikdən sonra asan həzm olunaraq mənimsənilir. Metabolik proseslərdə iştirak edir, anabolik təsir yaradır.

 İstifadəsinə göstərişlər

Bodibildinq və digər ağır atletika, güc idman növləri

Əzələ kütləsinin artırılması

Fəal məşqlərdən sonra bədən tonusunun bərbası

Çəkinin korreksiyası

Orqanizmin zulala olan tələbatının ödənilməsi

Vegeterianların istifadə etməsi məsləhət görülür