banner
None

TƏRKİBİ

 • Serving size 1 Scoop (33.68g)
 • Calories 140
 • Saturated Fat 0.5 g
 • Protein 20 g
 • Calcium 45 mg
 • Iron 6.25 mg
 • Sodium 275 mg
 • Potassium 20 mg
 • Artichoke Leaf Powder 200 mg
 • Chenopodium quninoa Sprout Powder 50 mg
 • Coconut Pulp Powder 50 mg
GAT Plant Protein
50.00 AZN
None

TƏRKİBİ

 • Serving size 1 Scoop (36.4g)
 • Calories 120
 • Calories from Fat 0
 • Total Fat 0g
 • Cholesterol 0 mg
 • Total Carbohydrate 8 g
 • Dietary Fiber 1g
 • Sugar 0g
 • Protein 23 g
 • Sodium 370 mg
 • Potassium 250 mg
MM Carnivor 4.3lb
95.00 AZN
None

TƏRKİBİ

 • Serving size 1 Scoop (46g)
 • Calories 150
 • Calories from Fat 25
 • Cholesterol 80mg
 • Protein 30g
 • Calcium 370mg
 • Iron 0.6mg
 • L-Leucine 3.3g
 • L-Isoleucine 1.8g
 • L-Valine 1.7g
 • Creatine Monohydrate 3g
Muscletech Nitro Tech 10.00lbs
189.00 AZN
Geri Səhifə 3 / 6. İrəli

Zülalların çeşidləri

Protein tozlarının təsnifatı 2 parametrə əsaslanır: zülal mənbəyi və filtrasiya növü. Zülalın hansı mənbədən əldə olunmasından asılı olaraq aşağıdakı protein tozları ayırd edilir:

▪ süddən hazırlanan zərdab və kazein zülalları;

▪ yumurta zülalı;

▪ mal əti zülalı;

▪ bitki mənşəli zülallar (soya, düyü, noxud və buğda);

▪ çoxkomponentli protein tozu (bir neçə növün qarışığı).

Zülalın süzülmə dərəcəsinə görə ayırd edilir:

▪ Konsentrat. Zülalın sadə filtrasiyası ilə əldə edilir. Konsentratda zülalın faiz nisbəti 35-85% arasında dəyişir. Məşqlərdən əvvəl və sonra, yeməkarası qəbul  edilə bilər.

▪ İzolyat. Konsentratla müqayisədə daha yüksək dərəcədə təmizlənmə ilə xarakterizə olunur, zülal nisbəti 95%-ə çatır. Məhsul zülalın uzunmüddətli süzülməsi yolu ilə əldə edilir.

▪ Hidrolizat. Zülal emalının yeni bir növünün (hidrolizin) məhsuludur. Bu proses zamanı zülal molekullarının ayrı-ayrı hissəciklərə bölünməsi baş verir və dərhal əzələlərə keçməyə, tez mənimsənilməyə hazır olan protein yaranır. Zülalın nisbəti 95%-ə çatır.